Як знизити кількість добрив на 70% за 3 роки

Агрономи скажуть: «У них значно більша віддача з кожного внесеного кілограма добрив»!

І так, модель бізнесу, яка базується на такому мисленні, приносить результат, але не завжди бажаний!

Поняття ґрунту та його родючості нерозривні. Родючість ґрунту – результат розвитку
природного ґрунтоутворювального процесу, а при сільськогосподарському використанні – також процесу окультурення.

Особлива роль у ґрунтоутворенні належить живим організмам, перш за все – зеленим
рослинам і мікроорганізмам.

Завдяки їх впливу відбувається процес перетворення гірської породи в ґрунт і формування її родючості:

 • концентрація елементів зольного й азотного живлення рослин,
 • синтез і руйнування органічної речовини,
 • взаємодія продуктів життєдіяльності рослин і мікроорганізмів з мінеральними сполуками породи.

Україна має унікальні грунти, ЧОРНОЗЕМИ, які утворюються на основі найменших
ґрунтових частинок.

Під час процесу деградації ці мулові частинки і створюють всі вищеназвані проблеми. Вирішивши питання утворення та стабілізації грунтового колоїду…


А по простому – СТРУКТУРИ Грунту, ми вирішуємо всю решту ПРОБЛЕМ. Навіть фітопатологічного стану за рахунок різноманіття та гармонічності грунтової біоти.

За даними лабораторії ґрунтової мікробіології Інституту землеробства УААН, загальний бал мікробіологічної активності “ЯРОСу” становить близько 18 млн. колонієутворюючих одиниць, в той час як для окультуреного чорнозему ця цифра в середньому становить 15-16 млн.

Серед них значну частину займають целюлозоруйнівні та автохтонні мікроорганізми, які сприяють деструкції високомолекулярних сполук і трансформації їх у мінеральні форми, доступні вищим рослинам. Вміст вільноживучої азотфіксуючої бактерії Azotobacter становить 10 % загальної кількості бактерій.

Наявність у ЯРОСі також і денітрифікуючих бактерій свідчить про забезпеченість циклу кругообігу азоту в замкненому просторі.

Говорячи про РОДЮЧІСТЬ ґрунту, Компанія «ЯРОС» з впевненістю готова надати результати аналізів цих ґрунтів.

Особливостями цих аналізів є такі відмінності:
– Аналізи проводила голандська лабораторія « ЄВРОФІН».
– Відбір аналізів проводився восени, після збору (формування) врожаю, при середньодобовій температурі повітря 15-18 ˚С.
– Відбір проводився по фіксованих GPS-точкам незалежними організаціями, такими як Інститут Землеробства України (смт.Чабани), «Бонагро» і т.п.
– Визначали показник «Soil life» , що показує кількість ґрунтової мікробіоти в шарі 0-30 см на гектарі, ії активність та грибково-бактеріальне співвідношення.

Зміни в наявності поживних речовин та кількість ґрунтової мікробіоти після ЗАКІНЧЕННЯ формування врожаю та його збору покажемо на прикладі двох полів:

Поле 1,2 – сірі лісові ґрунти на легких супісках;

Поле 6,2 – чорноземи, деградовані на лісах.


Хочеться відзначити, що господарство веде інтенсивне рослинництво з показником використання мінеральних добрив вище середнього.

Як видно з табличних даних, в перший рік використання ЯРОСу значно покращуються показники вмісту поживних речовин, а особливо значно збільшується кількість ґрунтової біоти.

Слід відзначити, що «здоровий» ґрунт містить в 30-и сантиметровому шарі 3 000 – 5 000 кг/га ґрунтової біоти.

Також, чим гірший ґрунт, тим більше зростають показники його якості в перший рік застосування при збільшенні його продуктивності з одного гектару.Основою вирощування рослин та отримання якісних врожаїв і високих прибутків є вологоємність та структура ґрунту
ЯРОС працює з першопричиною, тобто з ґрунтом.
Ґрунт з низькою кількістю мікробіоти
Використовуючи лише хімічні добрива, фермер мусить вносити більше і більше добрив щороку, оскільки біологічна активність в ґрунті знижується і родючість падає.
В результаті:
 • Ґрунт втрачає можливість накопичувати вологу
 • Рівень мікробіоти в ґрунті різко падає
 • Природня родючість ґрунту падає щороку
 • Ефективність добрив падає
 • Фермер потрапляє в порочне коло, коли необхідно вносити більше добрив
 • Фермер втрачає впевненість у прибутках  в наступному році
 • Падає прибуток на гектар та бізнес втрачає стабільність
Ґрунт з гарною мікробіологією
ЯРОС працює насамперед з ґрунтом. Повертаючи родючість та збільшуючи мікробіоту ґрунту та ефективність добрив. 
Ваш ґрунт:
 • Має більшу вологоємкість
 • Рослина має вологу навіть у посуху та не згорає
 • Ґрунт стає пухким і волога проникає в ґрунт та зберігається для рослини
 • Росте мікробіота збільшуючи ефективність добрив
 • З року в рік зростає родючість ґрунту та прибуток на кожному гектар
 • Потреба в мінеральних добривах знижується до 30% від загальноприйнятих .
ЯРОС для ґрунту. Відгуки клієнтів

Замовити ЯРОС

Склад продукту:

Основні таксономічні (бактерії, мікроміцети, стрептоміцети) еколого-трофічні групи мікроорганізмів, які беруть участь в трансформації азото-, фосфоро- і вуглецевовмісних речовин, необхідних для життєдіяльності рослин. Агрономічно-корисна біофлора досягає 15.6 х 10 в шостій степені колоній в 1 мл.

Також до складу входять N, P2O5, K2O, CaO, Cu, Fe, Mn, Mg, (в кількостях, необхідних для початкового розвитку мікроорганізмів), водорозчинні гумати, гумус, вода.

Механізм дії:

Відновлення видового складу таксономічних і еколого-трофічних груп мікроорганізмів, які необхідні для утворення і підтримання стабільності ґрунтового колоїду, інтенсифікація процесів трансформації азото-, фосфоро- і вуглецевовмісних речовин. Завдяки наявності водорозчинних гуматів і гумусу стимулюється розвиток рослин.

Препаративна форма:

Рідина є повністю розчинною у воді.

Як замовити

Виберіть відповідний обсяг упаковки ЯРОС і оформіть замовлення

Після замовлення з вами сконтактує менеджер

Ми відправляємо вам товар компанією "Нова Пошта" або "Укрпошта"

Відправка протягом 3-х робочих днів

Отримуєте товар у відділенні Нової Пошти

Товар оплачуєте після його отримання на пошті або за реквізитами

НАШІ ПАРТНЕРИ
To top