ҐРУНТОВТОМА І ТОКСИКОЗ ҐРУНТІВ

ФАКТОРИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ЗАРОБІТОК З ГЕКТАРУ І ЯКІ НЕ БЕРУТЬСЯ ДО УВАГИ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ І АГРОНОМІЧНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ

Оскільки такі підрозділи не мають відповідної кваліфікації а причини неочевидні, ці складові бізнесу землеробства не беруться до уваги ні топами, ні власниками бізнесів. За даними міжнародної організації ФАО, щорічний недобір врожаю від ґрунтовтоми складає майже 25%.

Ґрунтовтома, токсикоз та виснаження едафотопів

При вирощуванні сільськогосподарських рослин монокультурою, у ґрунтах накопичуються метаболіти і токсини, що виділяють корені при вегетації рослин та мінералізації залишків після збирання врожаю. Відбувається перебудова мікробоценозу, внаслідок чого, формуються складні взаємовідносини між мікроорганізмами, ґрунтом та рослинами, де ґрунт стає посередником між двома іншими компонентами в біоценозі.

При утворенні токсинів у едафотопі виникає явище токсикозу і як його окремий випадок – ґрунтовтома.

ҐРУНТОВТОМА відома в практиці сільськогосподарського виробництва давно, значно раніше, ніж токсикоз ґрунтів. Вона проявляється в різкому пригніченні рослин та зниженні їхньої врожайності. Широко відома льоновтома, конюшиновтома, втома ґрунтів під плодовими насадженнями тощо. Вирощування монокультури протягом 4-6 років сприяє накопиченню метаболітів та токсинів, що виділяються в ґрунт під час веґетації чи мінералізації пожнивних решток. Поступово в орному шарі починають домінувати однотипні групи мікроорганізмів та шкідників, що викликають хвороби, властиві даній культурі. Спроби здолати захворювання, шкідників та бур’яни за допомогою добрив і різноманітних біоцидів, не тільки не сприяють зростанню врожаїв, але й отруюють ґрунти, води, біопродукцію, комах, що запилюють рослини, птахів, тварин-геобіонтів і людину.

Явище ґрунтовтоми не спостерігається в природних незайманих біогеоценозах. Воно є типовою ознакою антропогенної трансформації едафотопів.

ВТОМЛЕНИЙ ҐРУНТ – хворий ґрунт, який має ознаки глибоких патогенних змін. За даними міжнародної організації ФАО, щорічний недобір врожаю від ґрунтовтоми складає майже 25%, при цьому більш як 1 млн 250 тис. га ріллі – втомлена земля.

ТОКСИКОЗ ҐРУНТІВ – ширше поняття, яке включає прояв пригнічення росту рослин на цілинних і окультурених ґрунтах не тільки в монокультурі, а й у сівозмінах. Причиною токсикозу ґрунтів найчастіше виступає мікрофлора, яка виділяє фітотоксини. Серед відомих фітотоксинів найбільш негативно діють антибіотики (циклогек-самід, азазерин, окситетрациклін, стрептоміцин, поліміксінова кислота та пеніцилін), алкалоїди та деякі гетероциклічні сполуки. Загальновідома токсичність кумарину, який гальмує проростання насіння в нищівно малих концентраціях. Саме кумарин найчастіше використовують для порівняльного тестування інших фітотоксинів. Багаторічними дослідженнями М.С. Авдоніна було встановлено, що тривале застосування азотних добрив окремо і разом з калійними на кислих дерново-підзолистих ґрунтах призводить до різкого погіршення їх родючості і падіння врожайності без помітної зміни агрохімічних властивостей. Авдонін назвав це явище прихованою негативною дією мінеральних добрив на кислих ґрунтах. Проте мікробіологічні дослідження показали, що при майже незмінних агрохімічних властивостях відбувається різка трансформація мікробоценозу, особливо грибів-мікроміцетів, в бік домінування токсиноутворюючих форм. Було доведено, що застосування як разових надлишкових доз добрив, так і тривале внесення добрив у малих концентраціях провокує токсикоз. Слід зауважити, що це явище не проявляється, коли мікробоценоз знаходиться в стані гомеостазу.

Інтенсивне сільськогосподарське виробництво виснажує ґрунти, особливо в умовах, коли польові сівозміни насичені просапними культурами. З урожаєм з біологічного кругообігу назавжди виноситься значна частка біофільних елементів. Внесення добрив, на жаль, не може повністю компенсувати ці втрати. У середині минулого століття спотворені форми господарювання поховали травопільну систему землеробства, яка дозволяла підтримувати і покращувати родючість ґрунтів та вирішувала кормову проблему тваринництва. А саме трави здатні нівелювати негативний баланс поживних речовин. 

Системи землеробства майбутнього обов’язково повинні стати природоохоронними, тобто основаними на раціональному комбінуванні безполицевого обробітку та травосіяння з введенням полівидових угруповань. Механічний і хімічний обробіток едафотопів мусить бути мінімалізований.

Із книги Назаренко І.І., Польчина С.М.,

Нікорич В.А. «Ґрунтознавство»

Основою вирощування рослин та отримання якісних врожаїв і високих прибутків є вологоємність та структура ґрунту
ЯРОС працює з першопричиною, тобто з ґрунтом.
Ґрунт з низькою кількістю мікробіоти
Використовуючи лише хімічні добрива, фермер мусить вносити більше і більше добрив щороку, оскільки біологічна активність в ґрунті знижується і родючість падає.
В результаті:
 • Ґрунт втрачає можливість накопичувати вологу
 • Рівень мікробіоти в ґрунті різко падає
 • Природня родючість ґрунту падає щороку
 • Ефективність добрив падає
 • Фермер потрапляє в порочне коло, коли необхідно вносити більше добрив
 • Фермер втрачає впевненість у прибутках  в наступному році
 • Падає прибуток на гектар та бізнес втрачає стабільність
Ґрунт з гарною мікробіологією
ЯРОС працює насамперед з ґрунтом. Повертаючи родючість та збільшуючи мікробіоту ґрунту та ефективність добрив. 
Ваш ґрунт:
 • Має більшу вологоємкість
 • Рослина має вологу навіть у посуху та не згорає
 • Ґрунт стає пухким і волога проникає в ґрунт та зберігається для рослини
 • Росте мікробіота збільшуючи ефективність добрив
 • З року в рік зростає родючість ґрунту та прибуток на кожному гектар
 • Потреба в мінеральних добривах знижується до 30% від загальноприйнятих .
ЯРОС для ґрунту. Відгуки клієнтів

Замовити ЯРОС

Склад продукту:

Основні таксономічні (бактерії, мікроміцети, стрептоміцети) еколого-трофічні групи мікроорганізмів, які беруть участь в трансформації азото-, фосфоро- і вуглецевовмісних речовин, необхідних для життєдіяльності рослин. Агрономічно-корисна біофлора досягає 15.6 х 10 в шостій степені колоній в 1 мл.

Також до складу входять N, P2O5, K2O, CaO, Cu, Fe, Mn, Mg, (в кількостях, необхідних для початкового розвитку мікроорганізмів), водорозчинні гумати, гумус, вода.

Механізм дії:

Відновлення видового складу таксономічних і еколого-трофічних груп мікроорганізмів, які необхідні для утворення і підтримання стабільності ґрунтового колоїду, інтенсифікація процесів трансформації азото-, фосфоро- і вуглецевовмісних речовин. Завдяки наявності водорозчинних гуматів і гумусу стимулюється розвиток рослин.

Препаративна форма:

Рідина є повністю розчинною у воді.

Як замовити

Виберіть відповідний обсяг упаковки ЯРОС і оформіть замовлення

Після замовлення з вами сконтактує менеджер

Ми відправляємо вам товар компанією "Нова Пошта" або "Укрпошта"

Відправка протягом 3-х робочих днів

Отримуєте товар у відділенні Нової Пошти

Товар оплачуєте після його отримання на пошті або за реквізитами

НАШІ ПАРТНЕРИ
To top
БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА У ВІДДІЛЕННЯ
*при замовленні від 1л ЯРОС